BV-D 4P 25A 30MA N

100.00

Tên RCCB BV-D 4P 25A 30mA N Mitsubishi
Số cực 4
Dòng định mức In (A) 25
Dòng rò (mA) 30
Điện áp làm việc định mức Ue (V) 230VAC
Dòng ngắn mạch Icu (kA) 6
Tiêu chuẩn IEC-61008-1