WLCA12-2N

Liên hệ

  • Vỏ công tắc được đúc khuôn chắc chắn
  • Độ bền cơ học cao
  • Cấu trúc chịu dầu, nước và bụi
  • Tấm chỉ thị vị trí đặt giúp bảo trì dễ dàng.