CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH OMRON Z-15G-B

Liên hệ

– Cơ cấu tác động: Pin Pittông (2.3 dia., chống gỉ).

– Loại tiếp điểm: SPDT.

– Chân cắm: Loại bắt vít (M4).