CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH OMRON Z-15GQ-B

Liên hệ

Panel gắn chốt đẩy, vị trí làm việc trung bình

Đầu nối vít, 250VAC, 15A