ZC-Q55

100.00

Công tắc hành trình Omron. Hình dạng / Cấu trúc Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động Panel con lăn gắn kết Tải Tải chung Mức độ bảo vệ IP67