Cầu đấu TBR-20

10.00

  • Dòng định mức 25A
  • Số cực 1P
  • Số tầng 1
  • Điện áp định mức 600V
  • Cỡ dây 0.75-1.5mm2, ốc M4
Danh mục: