BV-DN 1PN 6A

100.00

 Mã sản phẩm   BV-DN 1PN 6A 30mA
 Số cực  1P+N
 Dòng điện định mức  6A
 Dòng cắt ngắn mạch  4.5KA
 Dòng rò điện  30mA
 Điện áp định mức  230V
 Hãng sản xuất  Mitsubishi